Hotline: 024.3540.2246

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực Thiết kế, Thẩm tra thiết kế, Thi công Dân dụng- Hạ tầng kỹ thuật

22/03/2019

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực Thiết kế, Thẩm tra thiết kế, Thi công Dân dụng- Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 12/03/2019

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke