Hotline: 024.3540.2246

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công lắp đặt thiết bị công trình

15/12/2018

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công lắp đặt thiết bị công trình: Hạng I

Do Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cấp ngày 23/11/2018

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke