Bộ phun sơn và tạo băng

Chức năng:
- Sơn và tạo băng
- Bao gồm: Thùng chứa, bơm tăng áp, ống dẫn vòi phun sương chuyên dụng

Thong ke