Hotline: 024.3540.2246

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2019

26/07/2019

Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC công bố Báo cáo tài chính Quý II/2019.

1. Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Báo cái tài chính riêng. 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke